prevnext
Menu

Kalite Politikası


k_q_tse_iso_en_9000 (1)Bodrum Beton Toplam Kalite Yönetimi’ni işletmelerde temel bir zorunluluk olarak görmektedir.

Kalite ve verimliliği artırarak,pazar payını genişletmeyi hedefleyen Bodrum Beton,bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı,kalite politikasının bir parçası olarak görmektedir.

Çalışanlarının yönetime katılımı ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde özellikle durmaktadır.

Bodrum Beton; modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak,bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyonumuz, kurumsal kimliğimiz ve sermaye yapımız ile sektörde akla ilk gelen marka olmaktır”

● Yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyeti esas alınmak suretiyle;

● Müşteri bilincini ve güvenini tesis ederek,

● Çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenini sağlayarak

● İstenilen zaman süreci içerisinde, verimli ve ekonomik şekilde

● İnsana ve çevreye saygılı bir biçimde,

● Sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda,

● İş ortakları ve tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki içerisinde,

● Sürekli gelişen bir marka olmak suretiyle sektörde faaliyet göstermektir.